OPLEIDINGEN

De opleiding van nieuwe leden wordt door Con Brio zelf verzorgd. De opleiding start met individuele lessen. Zodra een leerling de basis onder de knie heeft zal er eenmaal per maand met de band mee gerepeteerd worden. Afhankelijk van de vorderingen wordt op een bepaalt punt ook gestart met de show- en marsopleiding. Daarnaast zal ook deelgenomen worden aan aan de maandelijkse gezamenlijke repetitie van zijn/haar groep (tamboers, blazers, mini- of majorettes).

Om zo snel mogelijk vorderingen te maken, moet elk lid ook thuis oefenen. Er wordt naar gestreefd, dat een leerling na maximaal 1,5 jaar met alle optredens van de band mee kan.

Elke leerling start met een (gratis) proefperiode van een maand en krijgt van de vereniging een baton of een instrument in bruikleen. Na de proefperiode beoordeelt de instructeur/trice samen met de leerling of en op welke wijze voortzetting van de opleiding zinvol wordt geacht.