Bestuur

Het bestuur van Con Brio bestaat momenteel uit 6 leden en zij werkt volgens de statuten en het huishoudelijk reglement. De reguliere bestuursvergadering is iedere 1e maandag van de maand en minimaal 2 keer per jaar organiseert zij een ledenvergadering.

BESTUURSLEDEN 

Ben.jpg

Voorzitter Ben Hoogstraten


 
Trouwels.jpg

Secretaris Trouwels Uitvlugt 
Rene2.jpg

Penningmeester René van de Burgt
 
Naamloos.jpg

Joost Kruis


 
2019-07-15_10-26-32_479.jpg

Marion Lausberg


 
foto 1 - Paul van Leeuwen gebruikt voor smoelenbord.jpg

Paul van Leeuwen