Bestuurlijk

Het bestuur van Con Brio behartigt de belangen van de vereniging en de leden. Het bestuur van Con Brio bestaat momenteel uit 6 personen. Voor iedere afdeling is uit de leden een eigen bestuursvertegenwoordiger aangewezen voor een optimale communicatie.

Het bestuur wordt voor de uitvoering van haar taken ondersteund door verschillende clusters en teams, die elk een eigen doel hebben :

  • De materiaalcluster is belast met het beheer en onderhoud van het instrumentarium

  • De kledingcluster draagt zorg voor alle kleding voor optredens

  • De PR-cluster richt haar werkzaamheden op ledenwerving, Public Relations, website en pers.

  • De Activiteitencluster zorgt voor activiteiten tbv gezelligheid en financiële opbrengsten.

  • De redactie van "BRIONCO" draagt zorg voor het clubblad

  • De Kampcommissie is belast met de organisatie van het tweejaarlijkse kamp.

  • Het instructieteam geeft wekelijks individuele en gezamenlijke lessen en repetities