Lid worden?

OPLEIDINGEN
De opleiding van nieuwe leden wordt door Con Brio zelf verzorgd. Elk lid krijgt van de vereniging een baton of een instrument in bruikleen. De opleiding bestaat gedeeltelijk uit individuele lessen. Eenmaal per maand repeteren de leerlingen mee met de band. Elke leerling start met een (gratis!) proefperiode van een maand. Na die maand beoordeelt de instructeur/trice of voortzetting van de opleiding zinvol wordt geacht.
Na 6 maanden beoordeelt de instructeur/ trice of kan worden begonnen met de show- en marsopleiding
De leerling is verplicht deel te nemen aan de opleiding voor exercitie/show. Ook neemt de leerling deel aan de maandelijkse gezamenlijke repetitie van zijn/haar groep. Om zo snel mogelijk vorderingen te maken, moet elk lid ook thuis oefenen.
Er wordt naar gestreefd, dat een leerling na maximaal 1,5 jaar met alle optredens van de band mee kan.